Reiseforsikring

Booke reiseforsikring

En bra reiseforsikring gjør det mulig for eksempel med å få legehjelp eller transport hjem, om du blir utsatt for en ulykke, uten at du behøver stå for kostnadene.

Det første og viktigste å se på når du skal velge reiseforsikring er om den dekker alle viktige deler av din reise. Dekker den virkelig de fritidsaktiviteter som du har tenkt til å vie deg til? Og hvilken hjelp får du om noe skjer, uansett hvilken skade det er? Hvor høy er egenandelen? Du kan velge å tegne opp de deler som oftest ikke dekkes av din hjemmeforsikring.

Vi samarbeider med Gouda Reiseforsikring, som har vært i Norden siden 1994. Å ha Goudas Reiseforsikring betyr at du har en totalforsikring som grunnlegg. Forsikringen er også fleksibel, så du kan velge bort visse moment som du ikke synes at du har behov av (feriegaranti og tap av eiendom).

Om noe skjer
Goudas Alarmsentral er tilgjengelig for å hjelpe deg 24 timer i døgnet. Du får kompetent og personlig service av den servicekoordinator som blir din kontaktperson. Alarmsentralen har samlet all nødvendig kompetanse under samme tak. Her finner du leger, spesialister, sykepleiere og krisehåndtering. Det gir deg en trygghet når du raskt trenger hjelp og omsorg, uten å behøve søke deg fram selv og legge ut penger.
Med Gouda Reiseforsikring kan du føle deg trygg på reisen og være sikker på at du får en effektiv assistanse om noe skulle skje.

Disse moment inngår i forsikringen:

• Akutte lege-, syk- og tannpleiekostnader.
• Transport hjem ved sykdom eller ulykke.
• Pårørendes reise til deg om du blir alvorlig syk.
• Ulykke og invaliditet.
• Ansvars-, overfalls- og juridisk beskyttelse.
• Hjelp på stedet.
• Beskyttelse av eiendom (kan velges bort).
• Feriegaranti (kan velges bort).

Om du velger å tegne Goudas Reiseforsikring har du også god dekning for eventyrlige aktiviteter. Mange forsikringsselskap har begrensninger i sine vilkår om hva som gjelder angående eventyrlige aktiviteter.

Goudas Reiseforsikring gjelder helt uten egenandel!
Les mer om reiseforsikringen


Topp