Reisegaranti

Reisegaranti
Afro-Caribbean Travel har selvfølgelig utstedt lovfestet reisegaranti hos Kammarkollegiet. Vi er også medlemmer i Svenska Resebyråföreningen (SRF). Hvorfor er det viktig å engasjere et reisebyrå som er medlem i SRF? Som medlem er det kun finansielt stabile reisebyråer med erfaring og kvalifisert personal. Et krav for medlemskap er også at bedriften har de nødvendige reisegarantier som trengs. SRF er rådgivere på kundens side. Les mer om SRF.

Viktig å vite om reisegarantier
Reisegarantien er en økonomisk beskyttelse for den reisende når en reise blir innstilt eller avbrutt. Den reisende kan da søke om erstatning fra reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for pakkereiser.

Pakkereiser
En pakkereise er et arrangement som består av transport og innkvartering eller noen av disse tjenestene i kombinasjon med en turisttjeneste. Noe som utgjør en ikke uvesentlig del av arrangementet og som ikke er direkte knyttet til transporten eller innkvarteringen, som for eksempel leiebil, teaterbilletter eller adgangsbillett til et idrettsarrangement. En pakkereise må være lenger enn 24 timer eller inneholde innkvartering. En pakkereise selges til en helhetspris eller til ulike priser som er knyttet til hverandre. Reisegaranti skal finnes for alle pakkereiser, uansett om de selges til privatpersoner eller bedrifter.


Topp