Reisevilkår

Reisevilkår

Afro-Caribbean Travel er medlem i Svenske Reiseforeningen. I vedlagt dokument finner du de vilkår som regulerer avtaleforholdene mellom reisearrangør og reisende ved kjøp av pakkereise.
Hos svenske Reisebyråforeningen er det andre interessante linker som kan være viktige å kjenne til som reisende. En er EU-bestemmelsen 261/2004 som regulerer flypassasjerers rettigheter ved overbookede, innstilte og forsinkede fly. En annen er listen over flyselskaper som er svartelistet, dvs. flyselskap som har blitt nektet å drive virksomhet i europeisk luftrom av EU-kommisjonen.

 


Topp