Retningslinjer for personvern

Allment
Afro-Caribbean Travel med svensk org.nr 556659-7372 verner om din personlige integritet. Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du lar oss ta del av dine personopplysninger. Med disse retningslinjene for personvern, beskriver vi hvordan vi sikkerstiller at dine personopplysninger behandles i overenstemmelse med loven.

Ansvarlig for personopplysninger
Afro-Caribbean Travel er ansvarer for behandling av dine personopplysninger. Vi er ansvarlige for at behandlingen av dine personopplysninger skjer i overensstemmelse med lov. Vi kan nås på info@afro-caribbean.se eller på telefon +46 (0)8-30 21 03.

Hvordan samler vi inn personopplysninger?
Når du booker en reise eller en tilleggstjeneste, samt ved personlig kontakt eller gjennom registrering for nyhetsbrev og lignende, samler vi inn personopplysninger, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post, kjønn og fødselsdata.

Hva en grunnen til at vi samler inn disse opplysningene?
Vi samler inn de opplysninger vi behøver for å kunne gjøre en reiseavtale med deg. Om vi ikke har en avtalerelasjon eller noen annen lovlig grunn for å håndtere dine personopplysninger, har du gitt oss din tillatelse til å behandle opplysningene for å for eksempel kunne sende ut nyhetsbrev.

Hvorfor samles opplysningene inn?
Opplysningene er nødvendige for at vi skal kunne administrere, levere og gi service gjeldende reisetjenesten eller noen av de andre tjenestene vi leverer. Blant annet brukes dine personopplysninger til utsendelser og for å gi informasjon via e-post, sms og/eller telefonsamtaler angående selve reisen.

Hvor lenge lagres informasjonen?
Etter avsluttet reise lagres dine kundeopplysninger i reisehistorikken og i vårt backoffice-program i maksimalt fem år, så fremt du ikke har gitt oss tillatelse til å beholde dine opplysninger for en lengre periode. Vi lagrer også dine personopplysninger av andre årsaker enn reiseavtaler, for eksempel for å følge bokføringsloven. De ulike lovfestede kravene ligger til grunn for hvor lenge vi behøver spare dine opplysninger.
Om du har registrert deg for nyhetsbrev, kan du når som helst takke nei til fortsatte utsendelser.

Hvilke andre får tilgang til personopplysningene?
For å kunne fullføre vår avtale, må vi gi opplysningene videre til de leverandører som har ansvar for sin del av reisen, det vil si flyselskaper, hotell, leiebilfirmaer og lignende. Vi har gjort alle rimelige, lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikkerstille at dine personopplysninger håndteres sikkert og på en forsvarlig måte.

Personopplysninger i tredjeland
Vi arrangerer reiser til hele verden. Derfor må vi også gi dine personopplysninger som for eksempel navn, alder og kjønn til samarbeidspartnere og leverandører, også utenfor EØS/EU. Når dette skjer, tas alle rimelige, lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikkerstille at dine personopplysninger håndteres sikkert og på en forsvarlig måte, også i land utenfor EU.

Sikkerhet
Vi tar de nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap eller ulovlig tilgang, bruk eller endring. Vi arbeider fortløpende med ”innebygd databeskyttelse og databeskyttelse som standard”.

Dine rettigheter
Du har rett til å begjære tilgang til, korrigere, og i visse fall få slettet dine personopplysninger, begjære begrensning av fortsatt behandling av personopplysningene dine, samt rett til å innvende mot behandlingen. Vi kommer i så fall underrette alle som har fått dine personopplysninger om eventuelle korrigeringer eller ønske om sletting av opplysninger, samt begrensning av behandling av opplysningene etter dine ønskemål.

Du har rett til å, etter en skriftlig signert ansøkning, uten kostnad, få et registerutdrag om blant annet hvilke personopplysninger som fins registrerte på deg, formålene for behandling, og til hvilke mottakere som opplysningene har gått eller skal gå.

Vi kommer på din begjæring eller på eget initiativ rette, anonymisere, slette eller komplettere opplysninger som viser seg være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

Om du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger for, for eksempel, direkte markedsføring av reiser, har du når som helst rett til å tilbakekalle ditt samtykke og/eller avregistrere deg fra våre markedsføringsmeldinger. Når vi har mottatt din tilbakekallelse kommer vi slutte med å behandle personopplysningene i dette henseende.

Du har rett til dataportabilitet, det vil si rett til å begjære at dine personopplysninger blir overført til noen annen.

Du har rett til å levere en klage til Datainspeksjonen dersom du anser at vi ikke behandler dine personopplysninger på korrekt måte. Les mer på www.datainspektionen.se


Topp